Prawdę mówiąc [ebook]

39,99 zł

Prawdę mówiąc [książka]

49,99 zł

Prawdę mówiąc [książka + ebook]

69,99 zł

Regulamin

REGULAMIN PORTALU – znajduje.com, 29.10.2014
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania z usług Serwisu znajduje.com, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Administratora. Postanowienia Serwisu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności uregulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 2. USŁUGI INFORMACYJNE
1. Przedmiotem działalności portalu znajduje.com jest prowadzenie przez Administratora portalu bazy danych podmiotów gospodarczych, w której gromadzone dane są jawne i powszechnie dostępne. Umieszczona w serwisie Regon info wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie podmiotów gospodarczych.
2. Serwis bezpłatnie udostępnia informacje o podmiotach gospodarczych
3. Administrator zastrzega, że dane podmiotów umieszczonych na stronie znajduje.com mogą być nieaktualne.
§ 3. DODAWANIE OPINII O FIRMACH
1.  Umieszczenie opinii internauty dotyczącej konkretnego podmiotu gospodarczego następuje przy użyciu formularza, znajdującego się na stronach znajduje.com. Warunkiem zamieszczenia komentarza jest wypełnienie wszystkich pól wymaganych formularza oraz zaakceptowanie regulaminu.
2. Opinia dodana do konkretnego podmiotu gospodarczego musi dotyczyć właśnie tego podmiotu gospodarczego. Inne opinie nie będą usuwane.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w opiniach:
– treści obrażających inne osoby, które wyraziły opinię,
– treści sprzecznych z prawem,
– treści uznanych powszechnie za naganne moralnie czy naruszających zasady Netykiety,
– treści reklamowych,
– nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku właściciela lub obsługi,
– linków do stron internetowych.
4. Niezależnie od postanowień powyższych, Administrator portalu znajduje.com ma prawo do usuwania opinii, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z podanych poniżej okoliczności:
– opinia zawiera treści, o których mowa paragrafie 3 w punkcie 3 niniejszego Regulaminu,
– portal znajduje.com otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiej opinii,
– portal znajduje.com otrzyma wiarygodną informację o bezprawnym lub bezpodstawnym charakterze opinii.
5. Portal znajduje.com nie ma obowiązku informować internautów o zablokowaniu lub usunięciu ich opinii.
6.  Portal znajduje.com nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdej zgłoszonej przez internautę opinii.
7. Użytkownicy dodają swoje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal znajduje.com nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
9. Portal znajduje.com zastrzega sobie prawo do autoryzacji nadsyłanych opinii.
§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator portalu znajduje.com zastrzega, że na jawność rejestrów przedsiębiorców składa się jawność formalna oznaczająca, że każdy ma prawo do dostępu do danych zawartych w rejestrach i do przeglądania akt przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.
2. Administrator portalu znajduje.com zastrzega, że funkcjonowanie w obrocie prawnym przepisów zakładających jawność wpisów dokonywanych w rejestrach prowadzonych przez Centralną Ewidencję działalności gospodarczych, skutkuje jawnością danych osobowych podmiotów tam wpisanych i tym samym wyłączeniem w stosunku do nich stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Administrator portalu znajduje.com zastrzega również, że zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych nie korzystają z ochrony przewidzianej w/w ustawą urzędowe dokumenty i materiały, do których zalicza się Centralna Ewidencja i Informacja o działalności gospodarczej.
4. Administrator portalu znajduje.com nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania bazy danych wynikające z nieuprawnionych działań Użytkowników, siły wyższej lub osób trzecich.§ 5. POLITYKA PLIKÓW COOKIE
W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego znajduje.com stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego znajduje.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • W ramach portalu informacyjnego znajduje.com możemy stosować następujące pliki cookies:
  • „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu szkoleniowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do dostępu do sekcji „premium” dostępnych po zalogowaniu użytkownika,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, wysyłania masowych wiadomości przez formularze itp.,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron portalu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające  „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • W wielu przypadkach aplikacja służąca do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w portalu znajduje.com z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

§ 6. LICENCJA
Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych na stronie znajduje.com nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
– dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu znajduje.com lub jego części, a także poszczególnych treści i baz danych udostępnianych na jego stronach,
– rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu znajduje.com, także aktualnych: artykułów, opinii, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),
– pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
Użytkownicy mogą korzystać z Portalu znajduje.com oraz bazy danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy serwisy znajduje.com.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
4. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu i akceptuje jego warunki.

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz i nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. będziemy je przechowywać wyłącznie przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do nas z żądaniem sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych , wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: admin@znajduje.com. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.