Archiwum: woj. LUBUSKIE

Damaris Sp.z o.o.

Adres: Kamienna 23 , 66-100 Sulechów, Zielonogórski, woj. Lubuskie, KRS:0000510882,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI. Sposób reprezentacji:JEDNOOSOBOWACzłonkowie reprezentacji:PIOTR MARIUSZ PIEKARSKI, PREZES ZARZĄDU

Am 24 Sp.z o.o.

Adres: 30 Stycznia 15 Nr Lokalu 05 – Gorzów Wielkopolski , 66-400 Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, KRS:0000510972,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓWZARZADU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:JACEK ROBERT BURLIKOWSKI, PREZES ZARZĄDU

Polska Grupa Odszkodowań Sp.z o.o.

Adres: Jana Daniela Janockiego , GORZÓW Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, KRS:0000510774,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD. Sposób reprezentacji:KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:ZBIGNIEW BRONIOWSKI, PREZES ZARZĄDU

Prospect Sp.z o.o.

Adres: 18B – Gorzów Wlkp. , 66-400 Gorzów Wlkp., Gorzowski, woj. Lubuskie, KRS:0000510732,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:KATARZYNA DOROTA THIEMANN, PREZES ZARZĄDU

Mieszków Sp.z o.o.

Adres: Przemysława 5 , 67-124 Nowe Miasteczko, Nowosolski, woj. Lubuskie, KRS:0000510710,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYJEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Członkowie reprezentacji:ZBIGNIEW NYCZKOWIAK, PREZES ZARZĄDU

Eco Construction Sp.z o.o.

Adres: Obr.pokoju 13A , 66-620 Gubin, Krośnieński, woj. Lubuskie, KRS:0000510675,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCIROZPORZĄDZAJĄCYCH
(W TYM SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI) WIMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUBJEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:MACIEJ ORZECHOWSKI, PREZES ZARZĄDU

Trading Sp.z o.o.

Adres: Borowskiego , GORZÓW Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, KRS:0000510648,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻESAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ Członkowie reprezentacji:ALTAY KULA, CZŁONEK ZARZĄDU

Trading Sp.z o.o.

Adres: Borowskiego , GORZÓW Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, KRS:0000510648,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻESAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ Członkowie reprezentacji:ALTAY KULA, CZŁONEK ZARZĄDU

Trading Sp.z o.o.

Adres: Borowskiego , GORZÓW Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, KRS:0000510648,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻESAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ Członkowie reprezentacji:ALTAY KULA, CZŁONEK ZARZĄDU

Wiechlice Sp.z o.o.

Adres: Przemysłowa 5 , 67-124 Nowe Miasteczko, Nowosolski, woj. Lubuskie, KRS:0000510615,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYJEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. Członkowie reprezentacji:ZBIGNIEW NYCZKOWIAK, PREZES ZARZĄDU

Budicom Sp.z o.o. Sp.k.

Adres: Kościelna 4 Nr Lokalu 5 – Zielona Góra , 65-064 Zielona Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000510586,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacji: UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ – „BUDICOM”SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE, WIMIENIU KTÓREJ DZIAŁAĆ BĘDĄ OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI NA ZASADACHOKREŚLONYCH W UMOWIE WYŻEJ WYMIENIONEJ SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZEBNTACJIKOMPLEMENTARIUSZA – „BUDICOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW IOBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKIWYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKAZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI ARAMANTONYAN JAKO PREZES ZARZĄDU.

Członkowie reprezentacji: „BUDICOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

Kanus Sp.z o.o.

Adres: Działkowa 19A , 65-767 Zielona Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000510589,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJISPÓŁKI. Członkowie reprezentacji:KRZYSZTOF ADAM KRZYSZCZYK, PREZES ZARZĄDU

Witków Sp.z o.o.

Adres: Przemysłowa 5 , 67-124 Nowe Miasteczko, Nowosolski, woj. Lubuskie, KRS:0000510571,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYJEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. Członkowie reprezentacji:ZBIGNIEW PAWEŁ NYCZKOWIAK, PREZES ZARZĄDU

Spółdzielnia Socjalna Albatros

Adres: Podgórna 43C , 65-213 Zielona Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000510413,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁDZIELNI JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI WIMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGOSPÓŁDZIELNIA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGOCZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM. Członkowie reprezentacji:TOMASZ JÓZEF CHALECKI, NIE

Termotech Sp.z o.o.

Adres: Al. Konstytucji 3 Maja , ZIELON A Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000510420,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ
(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), NATOMIAST DOPODEJMOWANIA CZYNNOŚCI, DOKONUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUBPOCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 100.000,00ZŁ
(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2
(DWÓCH)CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Członkowie reprezentacji: ANDRZEJ JÓZEF
JADZIAK ,
PREZES ZARZĄDU

Intergrafix Sp.z o.o.

Adres: Walczaka 25H – Gorzów Wielkopolski , 66-407 Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, KRS:0000510429,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZNTUJE KAŻDU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Członkowie reprezentacji:JAROSŁAW ROMAN TRZPIL, PREZES ZARZĄDU

Gołaszyn Sp.z o.o.

Adres: Przemysłowa 5 , 67-124 Nowe Miasteczko, Nowosolski, woj. Lubuskie, KRS:0000510097,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYJEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. Członkowie reprezentacji:ZBIGNIEW NYCZKOWIAK, PREZES ZARZĄDU

Pflege Immobilien Sp.z o.o.

Adres: Batalionów Chłopskich 26 Nrlokalu 2 – Gorzów Wielkopolski , 66-400 Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, KRS:0000509939,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI IPODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI ODBYWA SIĘ JEDNOOSOBOWO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDULUB PROKURENTA. Członkowie reprezentacji:HUBERT BERNARD BÖCKMANN, PREZES ZARZĄDU

Konkret – Konstrukcje Inżynieryjne Sp.z o.o.

Adres: Sczanieckiej 110 – Gorzów Wielkopolski , 66-400 Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, KRS:0000509869,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JESTKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:JACEK MOSIEJ, PREZES ZARZĄDU

Kmlak M. Herfert Sp.k.

Adres: Mickiewicza 68 , 66-300 Międzyrzecz, Międzyrzecki, woj. Lubuskie, KRS:0000509878,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacji: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, A KOMANDYTARIUSZ MOŻEREPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO JEJ PEŁNOMOCNIK. Członkowie reprezentacji:MICHAŁ HERFERT,

Ekantor. Pl Sp.z o.o.

Adres: Bohaterów Westerplatte , ZIELON A Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000509831,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ WE WSZYSTKICHCZYNNOŚCIĄCH SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DOSKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEKZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:ADRIAN ŁUKASZ MARCINKIEWICZ, PREZES ZARZĄDU

Ap Service Sp.z o.o.

Adres: Mickiewicza , ZIELON A Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000509841,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGOZ CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CHYBA ŻE PODCZAS CZYNNOŚCI PRAWNEJDOCHODZI DO ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ300.000 ZŁ(TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)LUB ROZPORZĄDZENIA JEJ MAJĄTKIEM OWARTOŚCI POWYŻEJ 300.000 ZŁ I W TAKIM PRZYPADKU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE2(DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENTŁĄCZNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU ALBOPROKURENT MOGĄ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:RYSZARD MAZUR, PREZES ZARZĄDU

Ap Service Sp.z o.o.

Adres: Mickiewicza , ZIELON A Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000509841,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGOZ CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CHYBA ŻE PODCZAS CZYNNOŚCI PRAWNEJDOCHODZI DO ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ300.000 ZŁ(TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)LUB ROZPORZĄDZENIA JEJ MAJĄTKIEM OWARTOŚCI POWYŻEJ 300.000 ZŁ I W TAKIM PRZYPADKU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE2(DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENTŁĄCZNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU ALBOPROKURENT MOGĄ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:RYSZARD MAZUR, PREZES ZARZĄDU

Budownictwo Drogowo-Sanitarne Kar-Bud Sp.z o.o.

Adres: Czeremchowa 1 , 66-006 Ochla, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000509811,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNYCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DOSKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE ZPROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:KAROL WIKTOR KRĘPA, PREZES ZARZĄDU

Mgi Sp.z o.o.

Adres: Długa 3 C , 66-300 Międzyrzecz, Międzyrzecki, woj. Lubuskie, KRS:0000509790,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:GRZEGORZ JÓZEF BARSZCZAK, PREZES ZARZĄDU

Bs Baczańska Szarata Sp.j.

Adres: Aleja Konstytucji 3 Maja , ZIELON A Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000509714,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ. Sposób reprezentacji:KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:RENATA ZOFIA BACZAŃSKA,

It Import Sp.z o.o. Oddział W Polsce

Adres: Garbary , GORZÓW Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, KRS:0000509718,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: OGÓLNA ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ DYREKTORÓW POLEGA NA TYM, ŻE KAŻDAICH DECYZJA MUSI BYĆ PODJĘTA PRZEZ WIĘKSZOŚĆ NA POSIEDZENIU LUB MUSI BYĆDECYZJĄ PODJĘTĄ ZGODNIE Z ART. 8, W PRZYPADKU GDY SPÓŁKA MA TYLKO JEDNEGODYREKTORA I ŻADEN PRZEPIS UMOWY SPÓŁKI NIE WYMAGA, ABY MIAŁA WIĘCEJ NIŻJEDNEGO DYREKTORA NIE STOSUJE SIĘ OGÓLNEJ ZASADY, A DYREKTOR ZGODNIE Z ART. 8I ART. 15 PODEJMUJE DECYZJE BEZ WZGLĘDU NA INNE PRZEPISY UMOWY ODNOŚNIEDECYZYJNOŚCI DYREKTORÓW. Członkowie reprezentacji:ADAM PAWEŁ DUSZAK, DYREKTOR

Adesi Sp.z o.o.

Adres: Waszczyka , ZIELON A Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000509720,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCHSPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKIWYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKAZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:GRZEGORZ ANDRZEJ MACHEL, PREZES ZARZĄDU

Inplus-Med Sp.z o.o. Sp.k.

Adres: Dąbrowskiego 8 Nr Lokalu 1 – Gorzów Wielkopolski , 66-400 Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, KRS:0000509685,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ. Sposób reprezentacji:SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Członkowie reprezentacji: INPLUS-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI,

Firma Handlowa Rawikol Sp.z o.o.

Adres: Żeromskiego 6 Nr Lokalu 14 – Małomice , 67-300 Małomice, Żagański, woj. Lubuskie, KRS:0000509611,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADACZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUBWIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDUŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:EDWARD KAZIMIERZ PARASIEWICZ, PREZES ZARZĄDU

Oben Sp.z o.o. Sp.k.

Adres: Dąbrowskiego 25 A – Zielona Góra , 65-021 Zielona Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000509619,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacji: SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCISĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKIMOŻE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO. KOMPLEMENTARIUSZ – OBEN SP. Z O.O. ZSIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE KRS NR 0000493579 REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESZARZĄDU KAJĘ MAGDZIAK.

Członkowie reprezentacji: OBEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

Grupa A2 Bartłomiej Tombak Sp.j.

Adres: 11-Go Listopada 91 Nr Lokalu 1 – Gorzów Wielkopolski , 66-400 Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, KRS:0000509581,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacji: KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃWOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW. Członkowie reprezentacji:BARTŁOMIEJ TOMBAK,

Nosta Logistik Sp.z o.o.

Adres: Transportowa 8 , 69-100 Słubice, Słubicki, woj. Lubuskie, KRS:0000509597,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JESTKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU – SAMODZIELNIE Członkowie reprezentacji:ANDREAS WOLKE HANENKAMP, CZŁONEK ZARZĄDU

Bygg Servis As Sp.z o.o.

Adres: Krótka , GORZÓW Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, KRS:0000509558,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADACZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUBWIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDUŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:ANDREI SKAPETS, PREZES ZARZĄDU

Paper Sp.z o.o.

Adres: Dąbrowskiego 25A , 65-021 Zielona Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000509503,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, WWYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃDO WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
(SŁOWNIE: TRZYSTATYSIĘCY ZŁOTYCH), UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, APOWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JESTWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ZPROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:JAROSŁAW JUJECZKO, PREZES ZARZĄDU

Paper Sp.z o.o.

Adres: Dąbrowskiego 25A , 65-021 Zielona Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000509503,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, WWYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃDO WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
(SŁOWNIE: TRZYSTATYSIĘCY ZŁOTYCH), UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, APOWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JESTWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ZPROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:JAROSŁAW JUJECZKO, PREZES ZARZĄDU

Aveko Centrum Recyklingu I Utylizacji Sp.z o.o.

Adres: Sulechowska 42 , 66-130 Bojadła, Zielonogórski, woj. Lubuskie, KRS:0000509462,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENI USPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JESTWIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JESTWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDUŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:MARCIN PAWEŁ MACIEJEWSKI, PREZES ZARZĄDU

Isco Sp.z o.o.

Adres: 1 Maja 6 , 69-100 Słubice, Słubicki, woj. Lubuskie, KRS:0000509412,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENI USPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGOCZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:ALGIRDAS PETKUS, PREZES ZARZĄDU

Bk Investment Sp.z o.o.

Adres: Borówkowa 18 , 65-124 Zielona Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000509373,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENI USPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGOCZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGOREPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. Członkowie reprezentacji:MARIUSZ WALDEMAR BAGIŃSKI, CZŁONEK ZARZĄDU

Bk Investment Sp.z o.o.

Adres: Borówkowa 18 , 65-124 Zielona Góra, Zielona Góra, woj. Lubuskie, KRS:0000509373,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENI USPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGOCZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGOREPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. Członkowie reprezentacji:MARIUSZ WALDEMAR BAGIŃSKI, CZŁONEK ZARZĄDU