Archiwum: Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Trippon Trade Sp.z o.o.

Adres: Długa 29 Nr Lokalu 226 – Warszawa , 00-238 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510871,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. Członkowie reprezentacji:BEATA ANDZIAK, PREZES ZARZĄDU

Administrowanie Nieruchomościami Sp.z o.o.

Adres: Bałuckiego 21 Nr Lokalu 1 – Kraków , 30-318 Kraków, Kraków, woj. Małopolskie, KRS:0000510872,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA I UMARZANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZPODPISYWANIA DOKUMENTÓW W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJILOŚCI OSÓB UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE IJEDNOOSOBOWO-WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO-CZŁONEK ZARZĄDUWRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM – DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Członkowie reprezentacji:ADAM WRONA, PREZES

Sol Gama Iii Sp.z o.o.

Adres: 90 – Rzezawa , 32-765 Rzezawa, Bocheński, woj. Małopolskie, KRS:0000510873,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGOPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JAK I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:ANDRZEJ STANISŁAW GÓRA, PREZES ZARZĄDU

Fininwest Holding Sp.z o.o.

Adres: Chłodna 51 , 00-867 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510875,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA PISM W IMIENI USPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDUŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:CHRISTOPHER ZBIGNIEW KOSMIDER, PREZES ZARZĄDU

Exigo Sp.z o.o.

Adres: Domaniewska 50 , 02-672 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510877,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY,SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. Członkowie reprezentacji:PIOTR MIECZYSŁAW SUCHARSKI, PREZES ZARZĄDU

Atlas Estates (Przasnyska 9) Sp.z o.o.

Adres: Jerozolimskie 123A , 02-017 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510880,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENI USPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKIUPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDENCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Członkowie reprezentacji:EWA GWIAZDOWSKA, CZŁONEK ZARZĄDU

Damaris Sp.z o.o.

Adres: Kamienna 23 , 66-100 Sulechów, Zielonogórski, woj. Lubuskie, KRS:0000510882,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI. Sposób reprezentacji:JEDNOOSOBOWACzłonkowie reprezentacji:PIOTR MARIUSZ PIEKARSKI, PREZES ZARZĄDU

Am 24 Sp.z o.o.

Adres: 30 Stycznia 15 Nr Lokalu 05 – Gorzów Wielkopolski , 66-400 Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, KRS:0000510972,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓWZARZADU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:JACEK ROBERT BURLIKOWSKI, PREZES ZARZĄDU

Elco Sp.z o.o.

Adres: Orzycka 6 Nr Lokalu 1B , 02-695 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000511005,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Członkowie reprezentacji: OLEKSANDRA
ZVARYCH ,
PREZES ZARZĄDU

Icon Sp.z o.o.

Adres: Starobrzeska 67 , 49-300 Brzeg, Brzeski, woj. Opolskie, KRS:0000511017,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADA SIĘ ON Z DWÓCH LUB TRZECH OSÓB: PREZESA I JEDNEGO LUBDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, WYBIERANYCH NA OKRES KADENCJI TRZYLETNICH.REPREZENTACJĘ SPÓŁKI, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPRAWUJE DWÓCHCZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄDJEST JEDNOOSOBOWY – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. Członkowie reprezentacji:MIKOŁAJ JAN KOPYT, PREZES

Optimum Sp.z o.o.

Adres: Strzelców Wielickich 6 – Wieliczka , 32-020 Wieliczka, Wielicki, woj. Małopolskie, KRS:0000511024,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD. Sposób reprezentacji:KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.Członkowie reprezentacji:ILONA AGNIESZKA ŚCIBIOR, PREZES ZARZĄDU

Morvais Sp.z o.o.

Adres: Czerniakowska , WARSZA Wa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510865,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:KONSTANTIN MOROZOV, PREZES ZARZĄDU

Sl Inwestycje Sp.z o.o.

Adres: Nowogrodzka 31 , 05-511 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510867,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKIUPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JESTWIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JESTPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:MAŁGORZATA ŚWIERCZYŃSKA, PREZES ZARZĄDU

Klinika Betonu Sp.z o.o.

Adres: Strażacka 58 , 04-462 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510868,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIAUPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Członkowie reprezentacji: EWA ANNA
SIENKIEWICZ MAKOWSKA ,
PREZES ZARZĄDU

Wag-Inwestycje Sp.z o.o.

Adres: Brzeska 48 , 46-090 Popielów, Opolski, woj. Opolskie, KRS:0000510870,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ IDOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ100.000,00 ZŁ WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIELUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:ALEKSANDRA STANISŁAWA KNOPIK KOMPAŁA, PREZES

Baal Sp.z o.o.

Adres: Zapustna 36 Nr Lokalu 13 – Warszawa , 02-483 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510856,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDYCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE Członkowie reprezentacji:AGNIESZKA BOŻENA MIŁKOWSKA, PREZES ZARZĄDU

Ppfi 3 Sp.z o.o.

Adres: Ciechocińska 100 A , 60-473 Poznań, Poznań, woj. Wielkopolskie, KRS:0000510859,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Członkowie reprezentacji:TOMASZ MAREK MIĘTKI, PREZES ZARZĄDU

Ats Analizy Testy Szkolenia Sp.z o.o.

Adres: Przemysłowa 7 , 63-600 Kępno, Kępiński, woj. Wielkopolskie, KRS:0000510860,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓWMAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYJESI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:MONIKA JĘDRZEJEWSKA, PREZES ZARZĄDU

Quality 08 Sp.z o.o.

Adres: Olechowska 83 – Łódź , 92-403 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510861,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Członkowie reprezentacji:THO THOI DUONG, PREZES ZARZĄDU

Smart Project Sp.z o.o.

Adres: Czerska 14 , 00-732 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510862,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:MONIKA LUBASZKA, PREZES ZARZĄDU

Przedsiębiorstwo Budowlano-Rozbiórkowe Vinson Sp.z o.o.

Adres: Gałczyńskiego 29 Nr Lokalu 2 – Legnica , 59-220 Legnica, Legnica, woj. Dolnośląskie, KRS:0000510827,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZESZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. Członkowie reprezentacji:BARBARA ŻEREBECKA, PREZES ZARZĄDU

Asemblo Sp.z o.o.

Adres: Duchnicka 3 Nr Lokalu 16 – Warszawa , 01-796 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510846,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNYCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – DWÓCHCZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:JAKUB ADRIAN LASKUS, PREZES ZARZĄDU

Grema Trading Sp.z o.o.

Adres: Św. Marcin 29 Nr Lokalu 8 – Poznań , 61-806 Poznań, Poznań, woj. Wielkopolskie, KRS:0000510828,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:GRZEGORZ KRZYSZTOF BORCHERS KANIA, PREZES ZARZĄDU

R2 R Sp.z o.o.

Adres: Brukowa 9 Nr Lokalu 1 – Białystok , 15-889 Białystok, Białystok, woj. Podlaskie, KRS:0000510847,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD. Sposób reprezentacji:KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:KRZYSZTOF RABICZKO, PREZES ZARZĄDU

Sharida Marketing Services Sp.z o.o.

Adres: Al. Wilanowska 9 Nr Lokalu 46 – Warszawa , 02-765 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510829,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PODPISYWANIA ISKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDYCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:SOHAIL AHMAD JANJUA, PREZES ZARZĄDU

24M Sp.z o.o.

Adres: Święty Marcin 29 Nr Lokalu 8 – Poznań , 61-806 Poznań, Poznań, woj. Wielkopolskie, KRS:0000510850,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADACZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUBWIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDUŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:MARCIN KLUWAK, PREZES ZARZĄDU

Friendly Deal Sp.z o.o.

Adres: Wałbrzyska 11 Nr Lokalu 253A – Warszawa , 02-739 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510831,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD. Sposób reprezentacji:KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:KAROLINA MYSZOR, PREZES ZARZĄDU

Siluro Sp.z o.o.

Adres: Graniczna 12 , 41-300 Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, KRS:0000510851,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD. Sposób reprezentacji:KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.Członkowie reprezentacji:MARZENA JUSTYNA KUBALA, PREZES ZARZĄDU

Fair Partnership Sp.z o.o.

Adres: Wałbrzyska 11 Nr Lokalu 253A – Warszawa , 02-739 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510832,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD. Sposób reprezentacji:KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:KAROLINA MYSZOR, PREZES ZARZĄDU

Centrum Innowacji Farmaceutycznych Sp.z o.o.

Adres: Władysława Łokietka 10 – Sieradz , 98-200 Sieradz, Sieradzki, woj. łódzkie, KRS:0000510853,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCHCZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Członkowie reprezentacji: MARIUSZ
WYDORSKI ,
PREZES ZARZĄDU

Euro-Kredyt Spółka Z Ogranicozną Odpowiedzialnością

Adres: Marszałkowska , WARSZA Wa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510833,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENI USPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGOCZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Członkowie reprezentacji:KRZYSZTOF TOŁCZYK, PREZES ZARZĄDU

Perkun Bezpieczeństwo Sp.z o.o.

Adres: Parkowa 34 – Łomianki , 05-092 łomianki, Warszawski Zachodni, woj. Mazowieckie, KRS:0000510854,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:JULITA ELŻBIETA CERGOWSKA, PREZES ZARZĄDU

Nasze Fokusownie Sp.z o.o.

Adres: Rajska 1/5F Nr Lokalu 1 , 80-851 Gdańsk, Gdańsk, woj. Pomorskie, KRS:0000510834,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESAZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE ZJEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ŁĄCZNYM. Członkowie reprezentacji:MAREK JACEK MŁYNARCZYK, PREZES ZARZĄDU

Gp Adrenaline Sp.z o.o.

Adres: Postępu 15C , 02-676 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510855,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIUMAJĄ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE INNI CZŁONKOWIEZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:MAURYCY MICHAŁ KOCHAŃSKI, PREZES ZARZĄDU

Optobud Sp.z o.o.

Adres: 109 – Motycz , 21-030 Motycz, Lubelski, woj. Lubelskie, KRS:0000510837,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:NATALIA JEZIERSKA, PREZES ZARZĄDU

11 Spv Sp.z o.o.

Adres: Skalnicowa 7 Nr Lokalu 1 – Warszawa , 04-797 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510838,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNYCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – DWÓCHCZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:ŁUKASZ JAN OCHMAN, PREZES ZARZĄDU

Trans – Kurier Piła Sp.z o.o.

Adres: O. M. Kolbe 37 , 64-920 Piła, Pilski, woj. Wielkopolskie, KRS:0000510840,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘSAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DOSKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:WŁADYSŁAWA BIAŁKOWSKA, PREZES ZARZĄDU

Fchm Sp.z o.o.

Adres: Podchorążych , WARSZA Wa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510841,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKIUPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:GRZEGORZ WŁADYSŁAW KACZOR, PREZES ZARZĄDU

Hanahan Sp.z o.o.

Adres: Wybrzeże Kościuszkowskie 43 Nr Lokalu 2 – Warszawa , 00-347 Warszawa, St. Warszawa, woj. Mazowieckie, KRS:0000510842,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:HENRYK JERZY ZIMMERMANN, CZŁONEK ZARZĄDU