• zobacz Ford Transit 2.4 TDCI brygadówka doka dubel kabina bliźnia...

  Ford Transit 2.4 TDCI brygadówka doka dubel kabina bliźnia...

  31 488.00 PLN
 • zobacz Volkswagen Caddy 1.9 TDI Life 2 drzwi przesuwne gwarancja pr...

  Volkswagen Caddy 1.9 TDI Life 2 drzwi przesuwne gwarancja pr...

  18 900.00 PLN
 • zobacz Volkswagen Touran Lift*Klimatronic*105KM*Tempomat*GWARANCJA

  Volkswagen Touran Lift*Klimatronic*105KM*Tempomat*GWARANCJA

  16 900.00 PLN
ViralMoto.pl - darmowe ogłoszenia motoryzacyjne

Archiwum: Łódź

SPORTS-FIVE Marcin Dębski – Travelarchitects.pl

SPORTS-FIVE Marcin Dębski : dane adresowe, opis działalności Dane podstawowe Numer NIP 726-241-12-74 Numer REGON 100181754 Firma przedsiębiorcy SPORTS-FIVE Marcin Dębski Dane adresowe Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Górnicza… Więcej >

Ziem-Bud Sp.z o.o. Sp.k.

Adres: Janusza Korczaka 7 – Łódź , 93-412 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510864,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacji: KOMPLEMENTARIUSZ, „ZIEM-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄREPREZENTOWANY PRZEZ: MICHAŁ BIAŁAS – PREZES ZARZĄDU ŁUKASZ BIAŁAS -WICEPREZES ZARZĄDU BARBARA BIAŁAS – PROKURENT SAMOISTNY JAN BIAŁAS -PROKURENT SAMOISTNY

Członkowie reprezentacji: „ZIEM-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

Quality 08 Sp.z o.o.

Adres: Olechowska 83 – Łódź , 92-403 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510861,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Członkowie reprezentacji:THO THOI DUONG, PREZES ZARZĄDU

3Mk Sp.z o.o.

Adres: Okoniowa 20 Nr Lokalu 20 – Łódź , 91-498 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510790,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBOCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:KAMIL JACEK MATLINGIEWICZ, PREZES ZARZĄDU

Ukrtrans Sp.z o.o.

Adres: Siewna 15 – Łódź , 94-250 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510703,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:ROMAN PALIIENKO, PREZES ZARZĄDU

Next Project Sp.z o.o.

Adres: Targowa 35 – Łódź , 90-043 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510599,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WIMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALICZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. Członkowie reprezentacji:PAWEŁ KRYSTIAN SACIUK, PREZES ZARZĄDU

Neonica Europe Sp.z o.o. W Organizacjisp.k.

Adres: Wedmanowej 4A – Łódź , 93-228 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510614,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacji: KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPOWAŻNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEGOPROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JESTKOMPLEMENTARIUSZ NEONICA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WORGANIZACJI W KTÓREJ IMIENIU DZIAŁA VITALII FTOMOV-PREZES ZARZĄDU.

Członkowie reprezentacji: NEONICA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI,

Cellvet Sp.z o.o.

Adres: Dubois 114/116 Nr Lokalu 2.71 – Łódź , 93-465 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510478,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENI USPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE,A W TYM WICEPREZES ZARZĄDU O ILE ZOSTAŁ POWOŁANY, A W PRZYPADKU ZARZĄDUJEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:PIOTR WYSOCKI, PREZES ZARZĄDU

360 Y.e.s. Your English Solutions Sp.z o.o.

Adres: Sucha 2/4 – Łódź , 92-331 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510447,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD. Sposób reprezentacji:SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.Członkowie reprezentacji:WOJCIECH MAREK OKOŃ, PREZES ZARZĄDU

Fundacja Virako-Szczęśliwe Podwórka

Adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 – Łódź , 90-330 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510449,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUBDWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDNAKŻE CZYNNOŚĆ PRAWNASTANOWIĄCA ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA OWARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 10.000
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGAKAŻDORAZOWO WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. Członkowie reprezentacji:OLGA KAROLINA TOBIAŃSKA, PREZES ZARZĄDU

Hammermed Sp.z o.o. Sp.j.

Adres: Kopcińskiego 73/75 – Łódź , 90-033 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510456,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacji: UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z JEJ WSPÓLNIKÓW

Członkowie reprezentacji: „HAMMERMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,

Kryspet Sp.z o.o.

Adres: Sprawiedliwa 8/10 Nr Lokalu 19 – Łódź , 91-039 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510310,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Członkowie reprezentacji:KRZYSZTOF PIOTR GRACZYK, PREZES ZARZĄDU

Skupieński Marketing Sp.z o.o.

Adres: Czarnkowska 4 Nr Lokalu 48 – Łódź , 91-013 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510312,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:TOMASZ KAJETAN SKUPIEŃSKI, PREZES ZARZĄDU

Sesja Jerzy Rzymowski Iwona Grzelewska-Rzymowska Sp.j.

Adres: Jadwigi 32 – Łódź , 92-107 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510128,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacji: UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYMSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCHWSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. Członkowie reprezentacji:JERZY ANDRZEJ RZYMOWSKI,

Pasja Development Sp.z o.o.

Adres: Tybury 14 Nr Lokalu 20 – Łódź , 91-016 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000510146,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENTSAMODZIELNIE PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ WE WSZYSTKICHCZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. W PRZYPADKU KIEDY ZARZĄD JEST DWU LUBTRZYOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUBCZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. Członkowie reprezentacji:RAFAŁ ARKADIUSZ GROCHULSKI, PREZES ZARZĄDU

Annmedicus Anna Chwaścińska Grzegorz Żebrowski Sp.j.

Adres: Okrzei 40 – Łódź , 91-009 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509724,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacji: KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, JEDNAKŻEWYKONYWANIE CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ RODZIĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIAMAJĄTKOWE O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 ZŁOTYCH
(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)WYMAGA PODPISU DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA Członkowie reprezentacji:ANNA EWA CHWAŚCIŃSKA,

Fundacja Place 4Baby

Adres: Giewont 82 A – Łódź , 92-116 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509641,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJI

Sposób reprezentacji: FUNDACJĘ REPREZENTUJE: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE’ -CO NAJMNIEJ DWAJCZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. Członkowie reprezentacji:MAŁGORZATA MACIEJCZAK, PREZES ZARZĄDU

Janis Sp.z o.o.

Adres: Lublinek 7 – Łódź , 93-469 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509514,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIAW IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POZOSTALICZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI W SPRAWACHNIEPRZEKRACZAJĄCYCH 500000
(PIĘCIUSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH. PONAD TĘ KWOTĘWYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO ROZPORZĄDZEŃ IZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 2-KROTNĄ WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIEJEST WYMAGANA UCHWALA WSPÓLNIKÓW. Członkowie reprezentacji:JANUSZ WLACHOS, PREZES ZARZĄDU

Iii Milenium Sp.z o.o. Sp.k.

Adres: Częstochowska 38/52 – Łódź , 93-121 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509540,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ. Sposób reprezentacji:SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Członkowie reprezentacji: III MILENIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

Cooltrans Sp.z o.o.

Adres: Strykowska 33/43 – Łódź , 91-725 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509448,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃW IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYCZYNNOŚCIACH POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ OBOWIĄZUJE REPREZENTACJA ŁĄCZNADWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM Członkowie reprezentacji:TOMASZ SYLWESTER PUTA, PREZES ZARZĄDU

Novmatik Sp.z o.o.

Adres: Wólczańska 128/134 – Łódź , 90-527 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509292,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD. Sposób reprezentacji:KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWOCzłonkowie reprezentacji:KRZYSZTOF PIOTR SZOKAL EGIRD, PREZES ZARZĄDU

Zakład Galanterii Metalowej Sp.z o.o.

Adres: Skrzywana 22 – Łódź , 93-582 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509276,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD. Sposób reprezentacji:SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU Członkowie reprezentacji:JANUSZ ZYGMUNT RUTKOWSKI, PREZES ZARZĄDU

Pharmspeed Sp.z o.o.

Adres: Traktorowa 148/158 – Łódź , 91-204 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509107,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃW IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OBOWIĄZUJEREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ZPROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:JACEK SŁAWOMIR CHMIELEWSKI, PREZES ZARZĄDU

Bookerto Sp.z o.o.

Adres: Kolumny 648 – Łódź , 93-649 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509109,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:PAWEŁ BARTOSZ MAJCHROWSKI, PREZES ZARZĄDU

Teknika Avg. Sp.z o.o.

Adres: Szendzielarza 5 Nr Lokalu 2 – Łódź , 90-818 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509111,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADACZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUBWIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDUŁACZNIE Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:PRZEMYSŁAW BOGUSZ, CZŁONEK ZARZĄDU

Vg Protection System Sp.z o.o.

Adres: Kaczeńcowa 10 – Łódź , 91-214 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509052,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKIORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZESZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEKZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Członkowie reprezentacji:SŁAWOMIR SZUMILAS, PREZES ZARZĄDU

Specjalistyczne Centrum Stomatolgii M. Kołaciński M. Służalec Spółkajawna

Adres: Piotrkowska 182 Nr Lokalu 429 – Łódź , 90-368 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509056,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacji: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIKSAMODZIELNIE Członkowie reprezentacji:MICHAŁ ZBIGNIEW KOŁACIŃSKI,

Maio Team Sp.z o.o.

Adres: Łyżwiarska 77 – 24 Łódź , 94 – 1 24 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509061,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:MARIUSZ MACIEJEWSKI, PREZES ZARZĄDU

Business One Sp.z o.o.

Adres: Pojezierska 90 A – Łódź , 91-341 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509069,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃSKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCHCZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDUJEDNOOSOBOWEGO – REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. Członkowie reprezentacji:JOANNA MARTA RZEŹNICZAK, PREZES ZARZĄDU

Fundacja Ai

Adres: Wyższa 30 Nr Lokalu A – Łódź , 93-266 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000508994,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJI KIERUJE JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ REPREZENTUJE FUNDACJĘ NAZEWNĄTRZ Członkowie reprezentacji:BEATA AGNIESZKA JANICKA, PREZES ZARZĄDU

Service Office Sp.z o.o.

Adres: Radwańska 6 Nr Lokalu 1G – Łódź , 90-453 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000509000,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD. Sposób reprezentacji:KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.Członkowie reprezentacji:MIROSŁAW BOGDAN MISZTAL, PREZES ZARZĄDU

Arsenau Sp.z o.o.

Adres: Proletariacka 3 Nr Lokalu 1 U – Łódź , 93-569 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000508921,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD. Sposób reprezentacji:KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Członkowie reprezentacji:KRZYSZTOF WOJCIECH KACAK, PREZES ZARZĄDU

Kws Tax Sp.z o.o.

Adres: Pojezierska 90A – Łódź , 91-341 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000508845,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADACZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUBWIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDUŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Członkowie reprezentacji: KRZYSZTOF
WIŚNIEWSKI ,
PREZES ZARZĄDU

Wpk Management Sp.z o.o.

Adres: Więckowskiego 20 Nr Lokalu 3 – Łódź , 90-722 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000508817,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIAW IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE,CZŁONEK ZARZADU WRAZ Z PROKURENTEM Członkowie reprezentacji:MARIUSZ PAWEŁ WEREMECKI, PREZES ZARZĄDU

Remazopi Sp.z o.o.

Adres: Wyższa 39 Nr Lokalu 5 – Łódź , 93-266 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000508788,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: 1. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY – CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE 2.ZARZĄD WIELOOSOBOWY – KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE O ILECZYNNOŚCI OBEJMUJĄ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB MOGĄ POWODOWAĆ POWSTANIEZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ PONAD 30.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDUŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ORAZ UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Członkowie reprezentacji:RENATA KATARZYNA SZEWCZYK, PREZES ZARZĄDU

Zeegroup – Sp.z o.o.

Adres: Tuwima 6 – Łódź , 90-010 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000508716,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY – DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIAOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZSKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU – WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCHCZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I USTANOWIONEGO PRZEZ ZARZĄDPROKURENTA Członkowie reprezentacji:RADOSŁAW CIEPŁUCHA, PREZES ZARZĄDU

Rtcl Brokers Ltd. Sp.z o.o.

Adres: Dąbrowskiego 247/249 – Łódź , 93-231 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000508613,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDYCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE Członkowie reprezentacji:JAROSŁAW SŁAWOMIR HOLWEK, PREZES ZARZĄDU

Moderna Bartosz Malec Sp.k.

Adres: Pomorska 476 – Łódź , 92-735 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000508440,Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ. Sposób reprezentacji:UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZCzłonkowie reprezentacji:BARTOSZ MICHAŁ MALEC,

Repsak Sp.z o.o.

Adres: Bratysławska 5 – Łódź , 94-032 łódź, Łódź, woj. łódzkie, KRS:0000508286,Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY ZCZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Członkowie reprezentacji:KRZYSZTOF PAPUGA, PREZES ZARZĄDU